DZIECI

Badanie ABR

Obiektywna metoda badania słuchu, czyli nie wymaga współpracy z pacjentem, możliwa do przeprowadzenia już od pierwszych miesięcy życia. Badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu umożliwia ocenę funkcjonowania ślimaka, nerwu słuchowego, a także wyższych pięter drogi słuchowej. Pozwala również określić miejsce uszkodzenia narządu słuchu i obiektywnych prób słyszenia dla częstotliwości 500, 1000 oraz ok. 2000-4000 Hz. Badanie ABR jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym wykonywanym w stanie wyciszenia (lub snu w przypadku dzieci). Pacjentowi przyklejane są elektrody, dwie na czole i po jednej za uszami. Poprzez słuchawki wewnątrzuszne (sondy) podawane są różnego rodzaju dźwięki (tony, trzaski).

Badanie nie wymaga żadnej współpracy, odpowiedzi ze strony pacjenta. Badanie ABR można stosować bez ograniczeń wiekowych, a więc zarówno u noworodków, jak i osób dorosłych. Dla małych dzieci, w wieku kilku miesięcy, jest to obecnie standardowe badanie służące do obiektywnej oceny wielkości ubytku słuchu. Kilkumiesięczne dzieci zazwyczaj badane są we śnie naturalnym, natomiast dzieci w wieku od roku do 4 lat – w stanie czuwania lub śnie naturalnym. Wskazania do przeprowadzenia badania:

 • ocena progu słyszenia,
 • diagnostyka różnicowa słuchu,
 • diagnostyka uszkodzeń pozaślimakowych,
 • monitorowanie śródoperacyjne.

Badanie ACCR

Obiektywne badania słuchu, czyli nie wymaga współpracy z pacjentem. ASSR zazwyczaj wykorzystuje bodźce specyficzne dla częstotliwości: 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4 kHz.
Uzyskane wartości (dB) wykorzystywane są do oceny progu słuchowego (stworzenia szacowanego audiogramu). Badanie ASSR jest stosowane celem rekonstrukcji audiogramu.
Jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym wykonywanym w stanie wyciszenia (lub snu w przypadku dzieci). Pacjentowi przyklejane są elektrody, dwie na czole i po jednej za uszami.
Elektrody są podłączone kabelkami do komputera, który rejestruje wyniki w formie wykresu. Po podłączeniu elektrod, zakładane są słuchawki nauszne lub wewnątrzuszne (w przypadku małych dzieci ) przez które, emitowane są dźwięki. Na wykresie jest rejestrowana odpowiedź z pnia mózgu w postaci wykresu fal mózgowych. ASSR to badanie słuchu, które można wykonywać u wszystkich pacjentów, bez względu na wiek. Zaleca się wykonanie badania ASSR zwłaszcza u następujących grup pacjentów:

 • Noworodków i niemowląt w celu rekonstrukcji audiogramu oraz dokładnego ustawienia aparatów słuchowych,
 • Małych dzieci, niewspółpracujących w badaniach słuchu w słuchawkach, np. audiometria tonalna, aby określić stopień ubytku słuchu w zakresie pasma mowy,
 • Osób u których stwierdzono neuropatię słuchową,
 • Osób podejrzewanych o symulacje głuchoty lub niedosłuchu,
 • Osób z niedosłuchem stopnia głębokiego, aby szczegółowego określenia poziomu resztek słuchowych (np. przed kwalifikacją do implantu ślimakowego),
 • Jako badanie uzupełniające do badania ABR lub do orzekania o zawodowym uszkodzeniu słuchu,
 • Osób u których aparaty słuchowe są nieskuteczne,

Czym różni się ASSR od ABR?

W ABR: bada się każde z uszu osobno, każdą częstotliwość osobno oraz zwraca się uwagę na amplitudę i opóźnienie odpowiedzi w czasie.

W ASSR bada się oboje uszu jednocześnie, w tym badane są cztery częstotliwości jednocześnie (czyli osiem częstotliwości, gdyż test prowadzony jest obuusznie) patrzy się na amplitudy i fazy w domenie częstotliwości.

Tympanometria

Jest to obiektywne badanie słuchu służące do oceny jego zaburzeń. Polega na zapisywaniu wychyleń błony bębenkowej podczas zmian ciśnienia w przewodzie słuchowym, wykorzystuje się tutaj odbitą falę dźwiękową. Tympanometria jest badaniem nieinwazyjnym i
bezbolesnym zalecane przy wszelkiego rodzaju niedosłuchach. Zaleca się wykonanie badania gdy występuje:

 • niedosłuch przewodzeniowy – występuje przy schorzeniach przewodu słuchowego zewnętrznego bądź ucha środkowego. Może on występować, gdy błona bębenkowa jest niezmieniona, gdy widoczny jest płyn, przy nieprawidłowej drożności trąbki słuchowej,
 • niedosłuch odbiorczy – występuje przy schorzeniach części ucha odbierającej dźwięk i dzieli się na:
  – ślimakowy,
  – pozaślimakowy,
  – ośrodkowy,
  – niedowład nerwu twarzowego.

Badanie tympanometryczne jest również popularne w pediatrii. Wykonuje się je w celu potwierdzenia lub wykluczenia:

 • zapalenia ucha środkowego,
 • perforacji błony bębenkowej,
 • dysfunkcji trąbki słuchowej.

Badanie tympanometryczne jest całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne. Może być wykonywane w
każdym wieku, także u kobiet w ciąży.

Aparaty słuchowe dla dzieci

Posiadamy aparaty słuchowe dla dzieci. To nowoczesne i bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci w różnych grupach wiekowych – od niemowląt, przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, do nastolatków wchodzących w etap dorosłości.

Niemowlęta i małe dzieci (0-3 lata) Pierwsze lata życia człowieka to okres bardzo szybkiego rozwoju i zdobywania wielu umiejętności. To w tym czasie poznajemy świat, uczymy się chodzić czy mówić. I właśnie w nauce mowy bardzo ważna jest zdolność dobrego słyszenia. Od pierwszych dni życia mózg potrzebuje stymulacji wszystkich zmysłów, gdyż pozwala to na rozwój i rozwijanie umiejętności. Dzieci słuchając głosu swoich rodziców, rodzeństwa czy innych bliskich osób, po pierwsze zbierają doświadczenie potrzebne do nauki mówienia, a po drugie budują więź i poczucie bezpieczeństwa. Słuch stymuluje dzieci także pod względem emocjonalnym i społecznym. Co za tym idzie – ma ogromny wpływ na rozwój i przyszłe życie młodego człowieka.

Dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) Przedszkole to często pierwsze miejsce na drodze dziecka, w którym spotyka wielu rówieśników w swoim wieku bez opieki rodziców. To czas na rozwój umiejętności społecznych, nawiązywania kontaktu z nieznanymi sobie wcześniej osobami, czas pierwszych przyjaźni i zdobywania zaufania. To również czas zabawy oraz przyswajania dużej ilości wiedzy. To moment, w którym dziecko zbiera umiejętności i doświadczenie, potrzebne do przejścia w kolejny etap edukacji – szkoły podstawowej. Tak jak w przypadku młodszych dzieci, tak i na tym etapie, najwcześniej wykryte i leczone ubytki słuchu przyniosą największą korzyść dla dziecka.

Dzieci w wieku szkolnym (7 lat i więcej)Rozpoczęcie nauki w szkole to duży test zarówno dla dziecka, jak i dla całej jego rodziny. Pierwsze poważne obowiązki, oceny, duża grupa rówieśników i nowe przyjaźnie. Ubytek słuchu będzie miał wpływ na wiele czynności i relacji w wieku szkolnym. Dzieci w takim środowisku zaczynają się porównywać ze swoimi rówieśnikami. Warto sprawić, żeby aparat słuchowy świadczył o wyjątkowości dziecka, a nie wpływał negatywnie na jego samoocenę. Poważne obowiązki oznaczają też w dużym stopniu naukę i koncentrację, o które ciężko bez prawidłowego słyszenia. Sprawny zmysł słuchu jest kluczowy dla rozwoju, zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów i zainteresowań. Pamiętaj, że im wcześniej dziecko będzie nosić aparaty słuchowe, tym dla niego lepiej, ale także będzie to jego naturalny element życia, którego nie będzie się wstydzić przed kolegami.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.